Copyright

De afbeeldingen en teksten die op onze website worden getoond zijn eigendom van Molen Hulshorst en haar uitgever. De teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan onze teksten en afbeeldingen te gebruiken, in welke vorm dan ook en op welke media dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bronvermelding

Wanneer een afbeelding niet in eigendom van Molen Hulshorst wordt getoond op de website zal hier een bronvermelding van worden geven op de webpagina.

Bij overtreding van het auteursrecht zult u bericht krijgen van onze advocaat waarin u wordt verzocht het gebruik van onze teksten dansel afbeeldingen te staken.